மாசி மகம் | masi magam in tamil

மாசி மகம் மாசி மாதத்திலே வரும் மக நட்சத்திரத்தோடு கூடிய புண்ணிய காலம் மாசி மகம் எனப்படும். முன் ஒரு காலத்தில் ஓர் கொடிய அரசனை வெல்வதற்கு

Read more

காரடையான் நோன்பு | karadaiyan nombu

காரடையான் நோன்பு என்றால் என்ன ? இதை சாவித்ரி நோன்பு என்றும் இந்நோன்பு கணவனின் குறித்து செய்யப்படுவதாகும். இதை மாசி மாதம் முடிந்து பங்குனி மாதம் வரும்

Read more

Panguni uthiram in tamil | பங்குனி உத்திரம்

பங்குனி உத்திரம் பங்குனி உத்திரம் என்றால் என்ன ? பங்குனி மாதத்தில் உத்திர நட்சத்திரத்தில் பார்வதி பாகராகிய சிவபெருமானை திருமணக் கோலத்தோடு. தியானித்து திருமண விரதம் இருக்க

Read more