68. கோச்செங்கட் சோழ நாயனார்

வரலாறு:


         திருவானைக்கா என்னும் திருத்தலத்தில் சிவந்தி ஒன்று சிவபெருமானுக்கு வலைவால் பந்தல் அமைத்து வழிபட்டு வந்தது. அங்கு வாழ்ந்த யானையொன்று தானும் சிவபெருமானை வழிபட எண்ணிச் சிலந்தி கட்டிய பந்தலைச் சிதைத்தது. உடனே சிலந்தி அடங்காக் கோபங்கொண்டு யானையின் துதிக்கையில் நுழைந்தது. யானை வலி தாங்கமாட்டாமல் துதிக்கையைத் தரையில் அறைந்தது. சிலந்தியும் இறந்தது. யானையும் இறந்தது.


nayanargal

            சிவபெருமான் திருவருளால் சிலந்தி சுபதேவன் என்னும் சோழ மன்னனின் மனைவியாகிய கமலவதி என்பாளுக்குப் புத்திரனாகப் பிறந்தது. அம்மைந்தன் கோச் செங்கண்ணன் என அழைக்கப்பட்டான். இம்மன்னனின் பிறப்பைப் பற்றிய வரலாறு வருமாறு: கமலவதியின் வயிற்றிலிருந்து இவன் பிறப்பதற்கு முன்பு சோதிடர்கள், இவள் பெறப்போகும் மைந்தன் இன்னும் ஒரு நாழிகை கழித்துப் பிறந்தால் பேரரசனாகத் திகழ்வான் என்றனர் அதுகேட்ட அரசி, அக்குழந்தையைப் பெறாமல் தாமதித்து ஒரு நாழிகை கழித்தே அப்பிள்ளையைப் பெற்றாள். உரிய காலத்திற்கு மேலும் குழந்தை தாயின் வயிற்றில் இருந்ததால் அக்குழந்தையின் கண்கள் சிவந்துவிட்டன. அதனாலேயே அக்குழந்தை கோசெங்கண்ணன் என்று பெயர் பெற்றது. உரிய காலத்திற்குமேல் குழந்தை தாயில் வயிற்றில் தங்கியதால் தாய் இறந்துவிட்டாள். கோச்செங்கட் சோழன் தன் பழம் பிறவியுணர்த்து, திருவானைக்காவில் திருமதிலின் திருப்பணிகளைக் கவனித்து முடிவில் மரணமிலாப் பெருவாழ்வை அடைந்தாள்,


MANICKAVASAGAR

திருவாசகம்


Manikkavasagar thiruvasagam Tamil Devotional songs about hindu God Siva by Manikkavasagar. Thiruvasagam to Learn in tamil. Thiruvasagam lyrics download. thiruvasagam pdf download. content is Siva Puranam, Aananthathu Azhundhal, Aasaipathu, Aathumasuti, Achapathu, Achopathigam, Addaikalapathu, Adhisayapathu, Anantha Maalai, Anantha Paravasam, Ananthaatheetham, Annaipathu, Anuboga Suthi, Ariuruthal, Arputhapathu, Arutpathu, Chennepathu, Ennapathigam, Kaaruneyathu Irangal, Kaimaru Koduthal, Kanda Pathu, Keerthi Thiruagaval, Kovil Moothathirupathigam, Kovil Thirupathigam, Kulaapathu.

மாணிக்கவாசகர் திருவாசகம் பற்றிய தகவல்களை அறிய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்.


Click here >>