63 நாயன்மார்கள் பெயர் பட்டியல்


அடியார்கள் பெயர் மாதம் திருநட்சத்திரம்
1. சிறுத்தொண்ட நாயனார் மாதம் : சித்திரை நட்சத்திரம் : பரணி
2. மங்கையர்க்கரசியார் மாதம் : சித்திரை நட்சத்திரம் : உரோகிணி
3. விறன்மிண்ட நாயனார் மாதம் : சித்திரை நட்சத்திரம் : திருவாதிரை
4. இசை ஞானியார் மாதம் : சித்திரை நட்சத்திரம் : சித்திரை
5.திருக்குறிப்புத்தொண்ட நாயனார் மாதம் : சித்திரை நட்சத்திரம் : சுவாதி
6. திருநாவுக்கர சு சுவாமிகள் மாதம் : சித்திரை நட்சத்திரம் : சதயம்
7. கழற்சிங்க நாயனார் மாதம் : வைகாசி நட்சத்திரம் : பரணி
8. நமிநந்தி அடிகள் மாதம் : வைகாசி நட்சத்திரம் : பூசம்
9. சோமாசிமாற நாயனார் மாதம் : வைகாசி நட்சத்திரம் : ஆயில்யம்
10. முருக நாயனார் மாதம் : வைகாசி நட்சத்திரம் : மூலம்
11. திருநீலநக்க நாயனார் மாதம் : வைகாசி நட்சத்திரம் : மூலம்
12. திருநீலகண்டயாழ்ப்பாண நாயனார் மாதம் : வைகாசி நட்சத்திரம் : மூலம்
13. திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மாதம் : வைகாசி நட்சத்திரம் : மூலம்
14. மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் மாதம் : ஆனி நட்சத்திரம் : மகம்
15. அமர்நீதி நாயனார் மாதம் : ஆனி நட்சத்திரம் : பூரம்
16.ஏயர்கோன்கலிக்காம நாயனார் மாதம் : ஆனி நட்சத்திரம் : ரேவதி
17. மூர்த்தி நாயனார் மாதம் : ஆடி நட்சத்திரம் : கார்த்திகை
18. புகழ்ச்சோழ நாயனார் மாதம் : ஆடி நட்சத்திரம் : கார்த்திகை
19. கூற்றுவ நாயனார். மாதம் : ஆடி நட்சத்திரம் : திருவாதிரை
20. பெருமிழலைக்குறும்ப நாயனார் மாதம் : ஆடி நட்சத்திரம் : சித்திரை,
21. சேரமான்பெருமான் நாயனார் மாதம் : ஆடி நட்சத்திரம் : சுவாதி
22. சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் மாதம் : ஆடி நட்சத்திரம் : சுவாதி
23. கலிய நாயனார் மாதம் : ஆடி நட்சத்திரம் : கேட்டை
24. கோட்புலி நாயனார் மாதம் : ஆடி நட்சத்திரம் : கேட்டை
25. செருத்துணை நாயனார் மாதம் : ஆவணி நட்சத்திரம் : பூசம்
26. அதிபத்த நாயனார் மாதம் : ஆவணி நட்சத்திரம் : ஆயில்யம்
27. புகழ்த்துணை நாயனார். மாதம் : ஆவணி நட்சத்திரம் : ஆயில்யம்
28. இளையான்குடிமாற நாயனார் மாதம் : ஆவணி நட்சத்திரம் : மகம்
29. குலச்சிறை நாயனார் மாதம் : ஆவணி நட்சத்திரம் : அனுஷம்
30. குங்குலிக்கலய நாயனார் மாதம் : ஆவணி நட்சத்திரம் : மூலம்
31. உருத்திரபசுபதி நாயனார் மாதம் : புரட்டாசி நட்சத்திரம் : அசுவினி
32. திருநாளைப்போவார் நாயனார் மாதம் : புரட்டாசி நட்சத்திரம் : ரோகிணி
33. ஏனாதிநாத நாயனார் மாதம் : புரட்டாசி நட்சத்திரம் : உத்திராடம்
34.நரசிங்கமுனையரைய நாயனார் மாதம் : புரட்டாசி நட்சத்திரம் : சதயம்
35. திருமூல நாயனார் மாதம் : ஐப்பசி நட்சத்திரம் : அசுவினி
36. நின்றசீர்நெடுமாற நாயனார் மாதம் : ஐப்பசி நட்சத்திரம் : பரணி
37. இடங்கழி நாயனார் மாதம் : ஐப்பசி நட்சத்திரம் : கார்த்திகை
38. சத்தி நாயனார் மாதம் : ஐப்பசி நட்சத்திரம் : பூசம்
39. பூசலார் நாயனார் மாதம் : ஐப்பசி நட்சத்திரம் : அனுஷம்
40. ஐயடிகள் காடவர் கோள் நாயனார். மாதம் : ஐப்பசி நட்சத்திரம் : மூலம்
41. கணம்புல்ல நாயனார் மாதம் : கார்த்திகை நட்சத்திரம் : கார்த்திகை
42.மெய்ப்பொருள் நாயனார் மாதம் : கார்த்திகை நட்சத்திரம் : உத்திரம்
43. ஆனாய நாயனார் மாதம் : கார்த்திகை நட்சத்திரம் : அஸ்தம்
44. மூர்க்க நாயனார் மாதம் : கார்த்திகை நட்சத்திரம் : மூலம்
45. சிறப்புலி நாயனார். மாதம் : கார்த்திகை நட்சத்திரம் : பூராடம்.
46. சடைய நாயனார் மாதம் : மார்கழி நட்சத்திரம் : திருவாதிரை
47. இயற்பகை நாயனார் மாதம் : மார்கழி நட்சத்திரம் : உத்திரம்
48. மானக்கஞ்சாற நாயனார்் மாதம் : மார்கழி நட்சத்திரம் : சுவாதி
49. சாக்கிய நாயனார் மாதம் : மார்கழி நட்சத்திரம் : பூராடம்.
50. வாயிலார் நாயனார் மாதம் : மார்கழி நட்சத்திரம் : ரேவதி
51. கண்ணப்ப நாயனார் மாதம் : தை நட்சத்திரம் : மிருகசீரிடம்
52.அரிவாட்டாய நாயனார் மாதம் : தை நட்சத்திரம் : திருவாதிரை
53. சண்டேசுர நாயனார் மாதம் : தை நட்சத்திரம் : உத்திரம்
54. திருநீலகண்ட நாயனார். மாதம் : தை நட்சத்திரம் : விசாகம்
55. அப்பூதி அடிகள் மாதம் : தை நட்சத்திரம் : சதயம்
56.கலிக்கம்ப நாயனார் மாதம் : தை நட்சத்திரம் : ரேவதி
57. எறிபத்த நாயனார் மாதம் : மாசி நட்சத்திரம் : அவிட்டம்
58. காரி நாயனார் மாதம் : மாசி நட்சத்திரம் : பூராடம்
59. கோச்செங்கட்சோழ நாயனார் மாதம் : மாசி நட்சத்திரம் : சதயம்
60. நேச நாயனார். மாதம் : பங்குனி நட்சத்திரம் : ரோகிணி
61.கணநாத நாயனார். மாதம் : பங்குனி நட்சத்திரம் : திருவாதிரை
62.முனையடுவார் நாயனார். மாதம் : பங்குனி நட்சத்திரம் : பூசம்
63.காரைக்கால் அம்மையார் மாதம் : பங்குனி நட்சத்திரம் : சுவாதி
64. தண்டி அடிகள் மாதம் : பங்குனி நட்சத்திரம் : சதயம்    
thevaram

தேவாரப் பாடல்கள்


அப்பர்,சம்பந்தர்,சுந்தரர் அருளிய தேவாரப் பாடல்களை( 1 முதல் 7 வரையிலான திருமுறைகளில் உள்ள தேவாரப் பாடல்கள்) தேட மற்றும் இதர தகவல்களை அறிய கீழே கொடுத்துள்ள லிங்குகளை கிளிக் செய்யவும்.


Click here >>