12. மானக்கஞ்சாற நாயனார்

வரலாறு:


         கஞ்சநூர் என்னும் தலம் சோழ நாட்டில் வாழ்ந்த மானக்கஞ்சாற நாயனார். அவருக்குச் சிலகாலம் மகப்பேறு இல்லாமல் சிவபெருமான் திருவருளால் ஒரு பெண் பிறந்தது. அப்பெண் மணப்பருவம் அடைந்தான். மானக்கஞ்சாறர் அப்பெண்ணை ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனாருக்கு மணம்புரிவிக்க ஏற்பாடு செய்திருந்தார்.


nayanargal

சிவபெருமான் சோதித்து அருளுதல் :


         கலிக்காமர் அவலை மணம் புரிந்துகொள்ளக் நூருக்குச் செல்ல முன்னரே சிவபெருமான் மாவிரதியர் வடிவம் கொண்டு மானக்கஞ்சாறர் வீடு சென்று, "அங்கு நடக்கும் மங்கல நிகழ்ச்சியாது?" என்றுவிளவினார். நாயனார் தம் மகளுக்குத் திருமணம் என்றார். மாவிரதியார் பெண்ணின் நீண்ட கூந்தலைக் கண்டு, "இப்பெண்ணின் கூந்தல் நமது பஞ்சவடிக்கு உதவும்” என்றார். மணமாவதற்கு முன் அடியார் கேட்டதற்கு மனமுவந்து மானக்கஞ்சாறர் அக்கூந்தலை உள்ளன்போடு அரிந்து கொடுத்தார். சிவபெருமான் மாவிரதியார் வடிவத்திலிருந்து மறைந்து உமாதேவியுடன் காட்சி அளித்தார்.

        கலிக்காமர் கஞ்சநூருக்கு வந்து முண்டிதமான பெண்ணை மணக்க விதியின்மையால் திரும்ப முயல்வதை அறிந்து, “கலிக்காமா நீ வருந்துதல் வேண்டா இப்பெண்ணிற்குக் கூந்தலை மீளக்கொடுத் தருளுவோம். மணம் செய்துகொள்" என்று திருவாய் மலர்ந்தருளினார். கலிக்காமர் அப்பெண்ணுக்கு மீண்டும் கூந்தல் வளர்ந்தமை கண்டு அவளை மணந்துகொண்டார். பின்னர் சுற்றம் சூழத் திருமங்கலம் என்னும் தன் திருநகரினை அவர் அடைந்தார்.


MANICKAVASAGAR

திருவாசகம்


Manikkavasagar thiruvasagam Tamil Devotional songs about hindu God Siva by Manikkavasagar. Thiruvasagam to Learn in tamil. Thiruvasagam lyrics download. thiruvasagam pdf download. content is Siva Puranam, Aananthathu Azhundhal, Aasaipathu, Aathumasuti, Achapathu, Achopathigam, Addaikalapathu, Adhisayapathu, Anantha Maalai, Anantha Paravasam, Ananthaatheetham, Annaipathu, Anuboga Suthi, Ariuruthal, Arputhapathu, Arutpathu, Chennepathu, Ennapathigam, Kaaruneyathu Irangal, Kaimaru Koduthal, Kanda Pathu, Keerthi Thiruagaval, Kovil Moothathirupathigam, Kovil Thirupathigam, Kulaapathu.

மாணிக்கவாசகர் திருவாசகம் பற்றிய தகவல்களை அறிய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்.


Click here >>