6. விறன்மிண்ட நாயனார்viralminda nayanar

வரலாறு:


         மலையாள நாட்டில் செங்குன்றூர் என்னும் பழைய நகரம் ஒன்று உண்டு, இங்குள்ள வேளாள மரபில் விறன்மிண்ட நாயனார் தோன்றினார். ஒரு சமயம் அவர் சிவத்தலங்களையெல்லாம் வழிபட்டுத் திருவாரூரை அடைந்தார். ஒரு நாள் அங்குள்ள தேவாசிரிய மண்டபத்தில் வீற்றிருந்த சிவனடியார்களைச் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் வணங்காமல் செல்வதைக் கண்டு சினம் கொண்ட விறன் மிண்ட நாயனார் “அடியார்களை வணங்காமல் சென்ற சுந்தரரும் அவரை ஆட்கொண்ட சிவபெருமானும் புறகு (புறம்பானவர்)" என்று கூறி ஏனைய அடியோர்களின் அருளைப் பெற்றார். சுந்தரர் விறன்மிண்டவரின் அடியார் பக்தியைக் கண்டு திருத்தொண்டக் தொகை என்னும் திருப்பதிகத்தைப் பாடித் திருக்கூட்டத்தை வழி பட்டார். சிவபெருமான் விறன்மிண்டருக்குத் தம் சிவகணத் தலைவராகும் நிலைமையை அருளினார் சுந்தரரைத் திருத்தொண்டத் தொகை பாடுமாறு செய்த விறன்மிண்ட நாயனாரின் பெருமை தான் என்னே!

                                   

''ஞாலம் உய்ய நாம் உய்ய
தம்பி சைவ நன்னெறியின்
சீலம் உய்யத் திருத்தொண்டத்
தொகைமுன் பாடச் செழுமறைகள்
ஓலம் இடவும் உணர்வறியார்
அடியார் உடனாம் உளதென்றல்
ஆலம் அமுது செய்தபிரான்
அடியார் பெருமை அறிந்தார் ஆர்"

                                    -இந்தச் செய்தியைச் சேக்கிழார் என்று பாடியுள்ளார்.


MANICKAVASAGAR

திருவாசகம்


Manikkavasagar thiruvasagam Tamil Devotional songs about hindu God Siva by Manikkavasagar. Thiruvasagam to Learn in tamil. Thiruvasagam lyrics download. thiruvasagam pdf download. content is Siva Puranam, Aananthathu Azhundhal, Aasaipathu, Aathumasuti, Achapathu, Achopathigam, Addaikalapathu, Adhisayapathu, Anantha Maalai, Anantha Paravasam, Ananthaatheetham, Annaipathu, Anuboga Suthi, Ariuruthal, Arputhapathu, Arutpathu, Chennepathu, Ennapathigam, Kaaruneyathu Irangal, Kaimaru Koduthal, Kanda Pathu, Keerthi Thiruagaval, Kovil Moothathirupathigam, Kovil Thirupathigam, Kulaapathu.

மாணிக்கவாசகர் திருவாசகம் பற்றிய தகவல்களை அறிய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்.


Click here >>