41. புகழ்ச்சோழ நாயனார்


nayanargal

வரலாறு:


         இவர் சோழர் குலத்திலே அவதரித்தவர் சிவபக்தி மிக்கவர், இவர் எல்லா மன்னர்களும் தமக்குத் திறை செலுத்த அதிகன் என்னும் மலைநாட்டரசன் மாத்திரம் தமக்கு அடங்காது இருக்கிறான் என அறிந்து அவனை அடக்குதற்குத் தம் சேனையை அனுப்பினார். அவர்கள் பகைவர்களை வென்று அவர்தம் தலைகளை வெட்டி அரசன்முன் வைத்தனர். அரசன் அத்தலைகளுள் ஒன்று சடைமுடி தரித்திருப்பதை அறித்து மனம் நொந்து, தாம் சிவபெருமானுக்குத் தீங்கிழைத்ததாக எண்ணி அத்தலையை ஒரு தட்டில் ஏந்தித் தீ வளர்த்து அதில் புகுந்தார். அதனால் இவர் சிவபெருமான் திருவடியடைந்து பேரின்பப் பெருவாழ்வை அடைந்தார்.


MANICKAVASAGAR

திருவாசகம்


Manikkavasagar thiruvasagam Tamil Devotional songs about hindu God Siva by Manikkavasagar. Thiruvasagam to Learn in tamil. Thiruvasagam lyrics download. thiruvasagam pdf download. content is Siva Puranam, Aananthathu Azhundhal, Aasaipathu, Aathumasuti, Achapathu, Achopathigam, Addaikalapathu, Adhisayapathu, Anantha Maalai, Anantha Paravasam, Ananthaatheetham, Annaipathu, Anuboga Suthi, Ariuruthal, Arputhapathu, Arutpathu, Chennepathu, Ennapathigam, Kaaruneyathu Irangal, Kaimaru Koduthal, Kanda Pathu, Keerthi Thiruagaval, Kovil Moothathirupathigam, Kovil Thirupathigam, Kulaapathu.

மாணிக்கவாசகர் திருவாசகம் பற்றிய தகவல்களை அறிய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்.


Click here >>