ஆன்மிகச் செய்திகள்

அபிஷேகம் செய்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் ?

அபிஷேகப் பொருட்களும், பலன்களும்

சுகத்திற்காக எண்ணை அபிஷேகமும்,

கடன் பிரச்சனையில் இருந்து விடுபட மாப்பொடி அபிஷேகமும்,

பிணி நீங்கி தேக ஆரோக்கியத்திற்கும் நெல்லிமுள்ளி பொடி அபிஷேகமும்,

எதையும் வசீகரிக்கும் சக்திபெற மஞ்சள்பொடி அபிஷேகமும்

மனத்தூய்மைக்கு பஞ்சகவ்யம் அபிஷேகமும்,

எக்காரியத்திலும் வெற்றி அடைவதற்கு பஞ்சாமிர்த அபிஷேகமும்,

ஆயுள் விருத்திக்கு பால் அபிஷேகமும்

மக்கட் பேறுக்கு தயிர் அபிஷேகமும்,

முக்தி பெறுவதற்கு நெய் அபிஷேகமும்,

சுக வாழ்க்கைக்கு – இனிமையான குரலுக்கு தேன் அபிஷேகமும்,

செழுமையான பயிர் வளர்ச்சிக்கு பழவகை அபிஷேகமும்,

எமபயம் நீங்க எலுமிச்சைசாறு அபிஷேகமும்,

சக்திக்கு இளநீர் அபிஷேகமும்,

லட்சுமி காடாச்சம் பெறுவதற்கு சந்தன அபிஷேகமும்,

அறியாமல் செய்கிற குற்றங்களை மன்னித்து அருள கலசாபிஷேகமும் செய்கின்றோம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *