முருகன் பாடல்கள்

murugan songs lyrics in tamil

பக்தி பாடல்கள்முருகன் பாடல்கள்

தங்க மயம் முருகன் பாடல் வரிகள் | Thanga Mayam Murukan Lyrics

தங்க மயம் முருகன் சந்நிதானம் என்ற முருகன் பஜனை பாடல்களை பாடி உலகிலுள்ள அனைத்து இன்பங்களையும் பெற்று வாழ வேண்டிக் கொள்கிறோம்  தங்க மயம் முருகன் சந்நிதானம் பாடல்

Read More
பக்தி பாடல்கள்முருகன் பாடல்கள்

அழகென்ற சொல்லுக்கு முருகா | Alagendra sollukku Muruga  Lyrics

அழகென்ற சொல்லுக்கு முருகா என்ற முருகன் பஜனை பாடல்களை பாடி உலகிலுள்ள அனைத்து இன்பங்களையும் பெற்று வாழ வேண்டிக் கொள்கிறோம்  அழகென்ற சொல்லுக்கு முருகா பாடல் வரிகள்  அழகென்ற

Read More
பக்தி பாடல்கள்முருகன் பாடல்கள்

உன்னையும் மறப்பதுண்டோ பாடல் வரிகள் | Unnaiyum Marapathundo Lyrics

உன்னையும் மறப்பதுண்டோ என்ற முருகன் பஜனை பாடல்களை பாடி உலகிலுள்ள அனைத்து இன்பங்களையும் பெற்று வாழ வேண்டிக் கொள்கிறோம்  உன்னையும் மறப்பதுண்டோ பாடல் வரிகள் உன்னையும் மறப்பதுண்டோ மறந்தால்

Read More
பக்தி பாடல்கள்முருகன் பாடல்கள்

Kandhan Kaladiyai Vananginal Lyrics in Tamil

கந்தன் காலடியை வணங்கினால் என்ற முருகன் பஜனை பாடல்களை பாடி உலகிலுள்ள அனைத்து இன்பங்களையும் பெற்று  வாழ வேண்டிக் கொள்கிறோம் . கந்தன் காலடியை வணங்கினால் பாடல் வரிகள்

Read More
பக்தி பாடல்கள்முருகன் பாடல்கள்

Unai Padum Thozhil Indri Veru Illai Lyrics | உனைப் பாடும் தொழிலின்றி பாடல் வரிகள்

உனைப் பாடும் தொழிலின்றி பாடல் வரிகள் என்ற முருகன் பஜனை பாடல்களை பாடி உலகிலுள்ள அனைத்து இன்பங்களையும் பெற்று வாழ வேண்டிக் கொள்கிறோம். உனைப் பாடும் தொழிலின்றி பாடல்

Read More
பக்தி பாடல்கள்முருகன் பாடல்கள்

Sollatha Naal Illai Lyrics in Tamil | சொல்லாத நாளில்லை சுடர்மிகு பாடல் வரிகள்

சொல்லாத நாளில்லை சுடர்மிகு பாடல் வரிகள் என்ற முருகன் பஜனை பாடல்களை பாடி உலகிலுள்ள அனைத்து இன்பங்களையும் பெற்று வாழ வேண்டிக் கொள்கிறோம்  சொல்லாத நாளில்லை சுடர்மிகு பாடல்

Read More
பக்தி பாடல்கள்முருகன் பாடல்கள்

கந்தகுரு கவசம் பாடல் வரிகள் | Kandha guru kavasam lyrics

விநாயகர் துதி : கலியுகத் தெய்வமே கந்தனுக்கு மூத்தோனேமுஷிக வாகனனே மூலப் பொருளோனேஸ்கந்தகுரு கவசத்தை கலிதோஷம் நீங்கிடவேதிருவடியின் திருவருளால் செப்புகிறேன் காத்தருள்வாய்சித்தி விநாயக ஜயமருள் போற்றுகிறேன் –

Read More
பக்தி பாடல்கள்முருகன் பாடல்கள்

கந்த சஷ்டி கவசம் பாடல் வரிகள் | Kandha sasti kavasam lyrics tamil

கந்த சஷ்டி கவசம் சிறப்பு : துதிப்போர்க்கு வல்வினைபோம் துன்பம்போம் நெஞ்சில் பதிப்போர்க்கு செல்வம் பலித்துக் கதித்தோங்கும் நிஷ்டையும் கைகூடும் நிமலனருள் கந்தர் சஷ்டி கவசம் தனை.

Read More