விநாயகர் பாடல்கள்

விநாயகர் பக்தி பாடல்கள் 
பக்தி பாடல்கள்விநாயகர் பாடல்கள்

Ganapathi Endrida Kalangum Valvinai Lyrics | கணபதி என்றிட கலங்கும் வல்வினை

கணபதி என்றிட கலங்கும் வல்வினை என்ற பஜனை பாடல்களை பாடி உலகிலுள்ள அனைத்து இன்பங்களையும் பெற்று வாழ வேண்டிக் கொள்கிறோம்  கணபதி என்றிட கலங்கும் வல்வினை பாடல் வரிகள் கணபதி

Read More
பக்தி பாடல்கள்விநாயகர் பாடல்கள்

ஸ்ரீகணேச புஜங்கம் பாடல் வரிகள் – Sri Ganesa Bhujangam lyrics

ஸ்ரீகணேச புஜங்கம் ஆதிசங்கரரால் பாடப்பட்ட ஸ்ரீ கணேச புஜங்கம் பாடல் மூலம் விநாயகனின் அருள் பெறலாம் விநாயகனை தரிசிக்கும்போது கணேச பூஜை பாடுபவர்களுக்கு அனைத்து நன்மையும் தரும்-“கணகணவென

Read More
பக்தி பாடல்கள்விநாயகர் பாடல்கள்

விநாயகர் துதிகள் | Vinayagar thuthi in Tamil – part 2

மொழியின் மறைமுதலே, முந்நயனத் தேறே கழியவரும் பொருளே, கண்ணே – செழிய கலாலயனே, எங்கள் கணபதியே, நின்னை அலாலயனே, சூழாதென் அன்பு! மருப்பையொரு கைக்கொண்டு நாரையூர் மன்னும்

Read More
பக்தி பாடல்கள்விநாயகர் பாடல்கள்

விநாயகர் துதிகள் | Vinayagar thuthi in Tamil – part 1

பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நாலும் கலந்து உனக்கு நான் தருவேன்- கோலம் செய் துங்கக் கரி முகத்துத் தூமணியே! நீ எனக்கு சங்கத் தமிழ்

Read More
பக்தி பாடல்கள்விநாயகர் பாடல்கள்

விநாயகர் அகவல் | Vinayagar Agaval Lyrics in Tamil 

விநாயகர் அகவல் சீதக் களபச் செந்தா மரைப்பூம் பாதச் சிலம்பு பலவிசை பாடப் பொன்னரை ஞாணும் பூந்துகில் ஆடையும் வன்னமருங்கில் வளர்ந்தழ கெறிப்பப் பேழை வயிறும் பெரும்பாரக்

Read More