விரதங்கள்

முருகனுக்குரிய விரதங்கள் | murugan virutham in tamil

முருகனுக்குரிய விரதங்கள் மூன்று

1.வார விரதம் – 2.நக்ஷத்ர விரதம் – 3.திதி விரதம்,

வார விரதம்

ஒவ்வொரு வாரத்திலும் வெள்ளிக்கிழமை தோறும் விரதமிருந்து வேலவனின் தாள் பணிவது வார விரதம்.

நக்ஷத்ர விரதம்

ஒவ்வொரு மாதத்திலும் கார்த்திகை (கிருத்திகை) நட்சத்திரத்தில் கந்தவேலைப் போற்றி துதித்து விரதமிருப்பது நட்சத்திர விரதம்.

திதி விரதம்

கந்த சஷ்டி விரதம் (சஷ்டிதிதியில்)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *